Midhad Arnautović

  06 Septembar 2022

Midhad Arnautović je rođen 7. maja 1987. godine u Bosanskoj Krupi gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završio 2010. godine na Univerzitetu u Bihaću. Pripravnički staž obavio je u advokatskoj kancelariji advokata Džajić Zaima iz Bosanske Krupe u periodu 2010-2012. godine. Stručni ispit položio je 2011. godine, a pravosudni 2013. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH. Pred komisijom Ministarstva financija FBIH je 2019. godine položio ispit za zvanje internog revizora za javni sektor u FBiH. Advokatski ispit je položio 2021 godine u Sarajevu. Trenutno je vijecnik u Gradskom vijecu Bosanska Krupa. Oženjen je i otac dvoje djece. Kandidat je ispred Narodnog evropskog saveza(NES) za Predstavnicki dom Parlamenta FBIH pod rednim brojem 4.
More in this category: « Ermin Veladzic SDA »

Prodaje se Kuća (1/1)

NAJNOVIJE VIJESTI

LEFTOR REKLAMA

WEB LINKOVI