25. redovna sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 7.407.244 KM

  03 Decembar 2018

Na 25. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa održanoj danas usvojeni su rebalans budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu i Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu 7.407.244 KM. Osim toga, podršku vijećnika je dobio i Prijedlog odluke o kupovini dd „Krupatrans“ u stečaju, kao i Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu.

Nakon vijećničkih pitanja raspravljano je o rebalansu budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu. Prihodi, primici i finansiranja planom budžeta za 2018. godinu predviđeni su u ukupnom iznosu od 11.028.019 KM. Ukupni prihodi i primici, koji obuhvataju i prihode budžetskih korisnika, u izmjenama i dopunama budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu iznose 11.208.366 KM, što predstavlja povećanje za iznos od 180.347 KM. Razlog za to je povećanje kako prihoda, primitaka i finansiranja, tako i uvođenje trezorskog načina poslovanja. Povećanju iznosa doprinose i ostvareni prihodi po osnovu tekućih i kapitalnih potpora, tj. grantova i donacija. Rebalans je prihvaćen sa 16 glasova.

Bosanskokrupski vijećnici usvojili su Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu u iznosu od 7.407.244 KM. Ukupno planirani prihodi iznose 7.332.244 KM i manji su za 943.153 KM ili za oko 12 % u odnosu na budžet za 2018. godinu. Porezni prihodi planirani su u iznosu od 4.558.703 KM, što predstavlja 61,54 % ukupno planiranih sredstava, a neporezni prihodi u iznosu od 2.575.641 KM ili 7,24 % manje u odnosu na 2018. godinu. Uz Nacrt budžeta usvojen je i nacrt odluke kojom se reguliše način izvršavanja budžeta, prioriteti plaćanja, upravljanje prihodima i rashodima, primicima i izdacima, finansijsko izvještavanje i druga pitanja vezana za izvršavanje budžeta. Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta bit će održana 14. decembra u 13:30 u Domu kulture.
 

U svrhu proširenja Poslovne zone „Pilana“ jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o kupovini zemljišta sa pripadajućim objektima vlasništva dd „Krupatrans“ p.o. Bosanska Krupa u stečaju.

Raspravljalo se i o Nacrtu programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu. Programom finansiranja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu utvrđuje se: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 602.995,91 KM. Program je usvojen i upućen u javnu raspravu. Centralna rasprava zakazana je za 13. decembar 2018. godine u 13 sati u Domu kulture.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

NAJNOVIJE VIJESTI

LEFTOR REKLAMA

WEB LINKOVI